Seniorråd

 

Vid årsmötet den 3 mars 2016 inrättades på styrelsens förslag ett seniorråd.

 

Styrelsens uppdrag till Seniorrådet:

– att speciellt följa frågor som rör seniorer

– att anordna  föreningsverksamhet för seniorer och övriga intresserade medlemmar.

– att delta  i kampanjer och verksamhet som rör föreningen

jörgen_malmberg
bertil_palm

Jörgen Malmberg          Bertil Palm              Ewa Wallin

 Seniorrådet: