Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har elva ordinarie ledamöter och 

åtta ersättare.

Av dessa har Alliansen sex ordinarie ledamöter och fyra ersättare.

 

Våra moderata ledamöter:

 

Ordinarie:

eric_tabich
maria_leijman
erik h
isabella_mansson
rune_l
sune_cederpil
jurgis_porutis

 Ersättare:

Maria Leijman              Eric Hamilton                 Isabella Månsson

Rune Lindahl                Sune Cederpil               Jürgis Porutis