Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsen har totalt 13 ordinarie ledamöter och tio ersättare.

Av dessa har Alliansen sju ordinarie ledamöter och fem ersättare

 

Våra moderata representanter i Kommunstyrelsen 2015-2018

 

Ordinarie ledamöter:

 

christian_sonesson
liliana_lindstrom
eric_tabich

Christian Sonesson      Nino Vidovic                 Liliana Lindström

ordf                               v ordf

Eric Tabich

magnus_olsson

Ersättare:

bertil_persson
thomas_carlstedt

Magnus Olson               Bertil Persson               Thomas Carlstedt

 

nino_ny