Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har elva ordinarie ledamöter och åtta ersättare.

Av dessa har Alliansen sex ordinarie ledamöter och fyra ersättare.